Duurzame inzetbaarheid bij uw bedrijf?

Bedrijven en (overheids-)instellingen hebben de mogelijkheid hun HR beleid uit te bouwen met HR subsidie. Er zijn verschillende thema's verbonden aan subsidies die financiele ondersteuning bieden om verder te investeren in uw organisatie op duurzaam personeelsbeleid.

Interessante subsidiabele thema's

Gezondheid

Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezonde leefstijl en het teugbrengen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

 • Een leven lang leren
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
 • Interne mobiliteit
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden en het anticiperen op individuele ambities.
 • Flexibiliteit
 • Het bevorderen van een flexibile werkcultuur

Kosteloos/GRATIS ontwikkeladvies

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil, met als gevolg dat veel werkenden hun baan kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt. Inmiddels wordt zichtbaar en voelbaar dat de arbeidsmarkt onder invloed van de coronacrisis aan het veranderen is, maar onzeker is nog hoe precies. Deze veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingsvermogen, zowel bij individuen als bij bedrijven.

Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op je plek? Dat zijn vragen waar onze loopbaanadviseur mee kan helpen.  Iedereen tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van deze mogelijkheid. Mensen kunnen zich daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk. Door de coronacrisis verandert de economie namelijk fors. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd zijn er banen die verdwijnen. Samen met Sociale Zaken en Werkgelegenheid willen we mensen helpen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit.

 Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus 2020 kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen bij CLIJDESDALE LOOPBAANSUPPORT. Daarmee krijgen mensen zicht op de mogelijkheden die er voor hen zijn op de huidige arbeidsmarkt.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het medewerkers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de medewerker. Hierbij gaat het erom dat medewerkers actief nadenken over het werkend bereiken van hun pensioenleeftijd; waarbij uitval door ziekte/werkloosheid vermeden wordt.

Mee doen? Meld je aan via het contactformulier ovv GRATIS  ONTWIKKELADVIES !

SLIM subsidie: voor leren en ontwikkelen in het mkb

Mkb-ondernemers kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen om het ‘leven lang ontwikkelen’ in de onderneming mogelijk te maken. Daarbij kan gedacht worden aan subsidies voor onder meer het inwinnen van advies, het oprichten van een bedrijfsschool, het verzorgen van loopbaanadviezen, of voor het via praktijkleren up-to-date houden van werknemersvaardigheden. Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen naast mkb’s ook grotere bedrijven meedoen. Mkb-ondernemers kunnen maximaal 24.999 euro krijgen. Voor samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties (zoals brancheorganisaties en O&O-fondsen) kan de subsidie zelfs oplopen tot 500.000 euro.

Leven lang ontwikkelen

De nieuwe SLIM-regeling is mede te danken aan de inspanningen van Tweede Kamerlid Wiersma. Want vooral ondernemers in het mkb (en bedrijven in de ‘seizoensgebonden’ sectoren) hebben vaak moeite om te investeren in het ontwikkelen, opleiden en begeleiden van hun personeel. De SLIM-regeling is speciaal voor hen in het leven geroepen. Zo zorgen werkgevers ervoor dat medewerkers hun werk leuk en uitdagend blijven vinden, en goed inzetbaar blijven gedurende hun hele loopbaan.

SLIM subsidie aanvragen

Het aanvragen van de SLIM-subsidie kan vanaf maart 2020. De regeling is inmiddels in concept naar de Tweede kamer gestuurd. De publicatie van de definitieve subsidieregeling wordt verwacht begin 2020. Voor individuele mkb-ondernemers is er bijna 30 miljoen euro beschikbaar. De regeling valt onder de Kaderwet Subsidies SZW en kent daarom wat verplichtingen inzake verantwoording, mkb-toets en staatssteuntoets. Waarschijnlijk zullen de subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het op tijd indienen van een goede, volledige aanvraag wordt dus belangrijk.

Meer weten?

CLS houdt u langs deze weg op de hoogte van de nieuwe SLIM-regeling. Onze specialisten zijn als eerste op de hoogte van de subsidievoorwaarden en aanvraagrondes. Heeft u nu al concrete vragen over de SLIM-subsidie? Bel 073-8506942 of stuur ons uw vraag via het contactformulier. 

Wat zijn uw mogelijkheden?

CLS zet zich net dat stapje verder ... 

Wij zetten ons volledig in om uw subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Samen met u geven wij het project vorm en begeleiden u tijdens de uitvoering om de gestelde doelstellingen te behalen.

HR-Diensten voor Werknemers

CLS streeft naar maximale inzet op menselijk kapitaal door gebruik te maken van hun persoonlijke flow.

 • Kosteloos/Gratis Ontwikkeladvies
 • Soft skill trainingen
 • E-learning
 • E-training
 • VIP 24 profilering
 • Persoonlijke coaching

Mensen met werkplezier presteren beter. Kies via CLS voor minder stress en verzuim, meer productiviteit en bevlogenheid.

Lees meer

Volg ons op:

Contact

Bel ons op (073) 850 69 42
of mail op info@clijdesdale.nl

Ontwerp & realisatie
Regenmakers Reclamestudio
MENU