Duurzame inzetbaarheid bij uw bedrijf?

Bedrijven en (overheids-)instellingen hebben de mogelijkheid hun HR beleid uit te bouwen met HR subsidie. Er zijn verschillende thema's verbonden aan subsidies die financiele ondersteuning bieden om verder te investeren in uw organisatie op duurzaam personeelsbeleid.

Interessante subsidiabele thema's

Gezondheid

Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezonde leefstijl en het teugbrengen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

 • Een leven lang leren
 • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden
 • Interne mobiliteit
 • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden en het anticiperen op individuele ambities.
 • Flexibiliteit
 • Het bevorderen van een flexibile werkcultuur

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt per project maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. De hoogte van de subsidie per aanvrager bedraagt maximaal € 12.500,00 bij een bedrag van € 25.000,00. De kosten voor de subsidiabele thema's zijn enerzijds voor het adviseren en uitwerken van het projectplan en anderzijds voor het begeleiden bij implementatie van het advies.

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45+

Om 45-plussers de regie van hun loopbaan in eigen hand te laten nemen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidie Ontwikkeladvies beschikbaar gesteld. Met ondersteuning van een Loopbaanadviseur kunnen werkende 45-plussers (zzp'ers inbegrepen) een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,00 aanvragen. Voor het ondersteunen van leidinggevenden is een subsidiebedrage van € 300,00 beschikbaar.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het medewerkers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de medewerker. Hierbij gaat het erom dat medewerkers actief nadenken over het werkend bereiken van hun pensioenleeftijd; waarbij uitval door ziekte/werkloosheid vermeden wordt.

Wat zijn uw mogelijkheden?

CLS zet zich net dat stapje verder ... 

Wij zetten ons volledig in om uw subsidiemogelijkheden in kaart te brengen. Samen met u geven wij het project vorm en begeleiden u tijdens de uitvoering om de gestelde doelstellingen te behalen.

HR-Diensten voor Werknemers

CLS streeft naar maximale inzet op menselijk kapitaal door gebruik te maken hun persoonlijke flow.

 • Soft skill trainingen
 • E-learning
 • E-training
 • VIP 24 profilering
 • Persoonlijke coaching

Mensen met werkplezier presteren beter. Kies via CLS voor minder stress en verzuim, meer productiviteit en bevlogenheid.

Lees meer

Volg ons op:

Contact

Bel ons op (073) 850 69 42
of mail op info@clijdesdale.nl

Ontwerp & realisatie
Regenmakers Reclamestudio
MENU