Wet Verbetering Poortwachter

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het voeren van adequate re-integratieactiviteiten bij (langdurig) verzuim. CLS adviseert u dan ook een arbeidsdeskundige in te schakelen voor het demedicaliseren van uw verzuimende medewerkers. Wij zijn van mening zijn dat ziek zijn en arbeidsongeschiktheid namelijk los van elkaar gezien kunnen worden.

Onze ervaring leert dat het raadzaam is een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten zodra duidelijk is dat vlot herstel in eigen functie van uw medewerker niet mogelijk blijkt. Het onafhankelijk arbeidskundig onderzoek geeft snel de arbeidsmogelijkheden van uw verzuimende medewerker weer. Hierdoor kunt u gericht samen met uw medewerker re-integratieactiviteiten ondernemen.

Werkwijze

De arbeidsdeskundige heeft een uitgebreid gesprek met de werkgever en medewerker en bezoekt indien nodig ook de werkplek. In het contact wordt naar mogelijkheden gekeken ten opzichte van de aanwezige beperkingen. Indien wenselijk is er vooraf en achteraf overleg met de bedrijfsarts. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is uw medewerker nog in staat om de eigen functie/werkzaamheden te verrichten?
 • Zijn de werkzaamheden van uw medewerker passend of passend te maken?
 • Kan uw medewerker binnen de eigen organisatie andere werkzaamheden verrichten (SPOOR 1)?
 • Op welke wijze kan uw medewerker op de arbeidsmarkt worden begeleid naar een andere werkgever (SPOOR 2)?
 • Tevens is er een arbeidsdeskundig oordeel en advies inzake eventuele subsidie

Resultaat

Als werkgever krijgt u met de resultaten van het arbeidskundig onderzoek inzicht in de arbeidsmogelijkheden van uw verzuimende medewerker. Daarnaast is het arbeidskundig onderzoek een goede onderbouwing voor het vervolgtraject voor uw verzuimende medewerker.

Meer informatie?

U kunt bij Clijdesdale LoopbaanSupport ook terecht voor Re-integratie-Extern, Outplacement, LoopbaanSupport, hulp bij ingewikkelde verzuimtrajecten en strategische en operationele HR diensten.

Wat kan mijn verzuimende medewerker nog?
HR-Diensten voor Werknemers

CLS streeft naar maximale inzet op menselijk kapitaal door gebruik te maken van hun persoonlijke flow.

 • Kosteloos/Gratis Ontwikkeladvies
 • Soft skill trainingen
 • E-learning
 • E-training
 • VIP 24 profilering
 • Persoonlijke coaching

Mensen met werkplezier presteren beter. Kies via CLS voor minder stress en verzuim, meer productiviteit en bevlogenheid.

Lees meer

Volg ons op:

Contact

Bel ons op (073) 850 69 42
of mail op info@clijdesdale.nl

Ontwerp & realisatie
Regenmakers Reclamestudio
MENU